Czym zajmuje się Błękitny Patrol WWF

Błękitny Patrol WWF to jeden z programów środowiskowych wspieranych przez VIVE Group w ramach projektu ADAPTACJA. Czym dokładnie zajmuje się Błękitny Patrol?

Błękitny Patrol WWF to zespół 200 wolontariuszy, mieszkających wzdłuż wybrzeża, którzy regularnie patrolują polskie wybrzeże dbając o bezpieczeństwo zwierząt i ludzi na plażach 365 dni w roku. Od 2010 roku pomagają fokom, morświnom i ptakom morskim (sieweczka obrożna, rybitwa białoczelna, rybitwa czubata, rybitwa rzeczna i ostrygojad), znalezionym na polskim wybrzeżu. Pomysł powołania Błękitnego Patrolu WWF był wynikiem zapotrzebowania na pieszy monitoring siedlisk morskich polskiego wybrzeża przy jednoczesnej potrzebie aktywizacji społeczeństwa dla celów ochrony przyrody. Każdy członek patrolu jest odpowiedzialny za monitorowanie około dziesięciokilometrowego odcinka plaży przez okres całego roku. Od początku istnienia patrol przebył 110 000 km (3-krotna długość równika Ziemi). Telefon alarmowy Błękitnego patrolu działa 24 godziny na dobę i dzwoni kilkadziesiąt razy dziennie. Najmłodszy wolontariusz ma 14 lat, a najstarszy 71.

W razie zauważenia morświnów lub fok, wolontariusze WWF szybko wkraczają do akcji. Stawiają się na miejscu zgłoszenia obserwacji potrzebujących pomocy ssaków morskich, oceniają sytuację i powiadamiają o zdarzeniu Stację Morską w Helu.  Numer telefonu do Błękitnego Patrolu WWF jest zapisany w setkach tysięcy telefonów. Patrolowicze podejmują różne rodzaje interwencji od pomocy zagrożonym foczym szczeniętom, ochrony gniazd rzadkich ptaków, aż po niestandardowe interwencje, jak znaleziony na polskim wybrzeżu wieloryb. Ważną częścią pracy patrolowiczów jest obserwacja morskich ssaków, a także oczyszczanie wybrzeża ze śmieci i odpadów. Patrolowicze to liderzy, którzy zarażają miłością do przyrody oraz edukują społeczności lokalne podczas eventów i w lekcjach dla szkół. Są też jedynymi ludźmi w Polsce, którzy są przygotowani do udzielenia pomocy zwierzętom w przypadku katastrofy, takiej jak wyciek ropy naftowej do morza. W tym celu systematycznie biorą udział w organizowanych przez WWF warsztatach i szkoleniach.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś na plaży i znajdziesz żywą lub martwą fokę albo morświna na brzegu bądź w jego pobliżu, zadzwoń do Błękitnego Patrolu WWF, tel. +48 795 536 009.

blekitny-patrol3

Zobacz również