O nurcie

Czym jest Textile Upcycling

Textile Upcycling to forma przetwarzania wtórnego odpadów tekstylnych, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej.

Koncepcja upcyclingu jako przeciwieństwo downcyclingu (czyli przetworzenia surowców z jednoczesnym obniżeniem jakości materiału) została przedstawiona przez Riemanna Verlaga w publikacji Upcycling z 1999 roku. Określenie to zostało rozpowszechnione przez Williama McDonough oraz Michaela Braungarta, autorów książki Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things w 2002 roku.

Liderem trendu jest VIVE Group dla której istotnym elementem długofalowej strategii jest dążenie do dalszego rozwoju potencjału biznesowego przy jednoczesnej redukcji kosztów oraz adaptacji do zmieniającego się otoczenia, które staje się coraz bardziej wrażliwe na środowiskowy i społeczny wpływ największych graczy biznesowych. Za główne cele w ramach strategii organizacja stawia: recycling, w tym innowacyjne programy badawczo-rozwojowe, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, odpowiednią gospodarkę odpadami, ograniczenie zużycia papieru i prądu, oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy.

 • Kreatywność
 • Pomysłowość
 • Wyobraźnia

Jako firma odpowiedzialna społecznie Grupa VIVE zaprasza do współpracy partnerów, z którymi buduje nowe, przyszłościowe rozwiązania. To szeroka grupa podmiotów od instytutów badawczych i ośrodków akademickich po kreatorów mody, pozarządowe organizacje działające na rzecz ochrony przyrody czy producentów włóknin i komponentów.

W projekcie Adaptacja wspieramy programy środowiskowe WWF Polska

 • Ochrona polskich rzek

  Działania poświęcone ochronie polskich rzek obejmują koordynację i bieżące monitorowanie przetargów na przedsięwzięcia hydrotechniczne i melioracyjne mogące negatywnie wpływać na rzeki.

 • Błękitny Patrol WWF

  Błękitny Patrol WWF to zespół 200 wolontariuszy, mieszkających wzdłuż wybrzeża, którzy regularnie przez cały rok patrolują polskie wybrzeże dbając o bezpieczeństwo zwierząt i ludzi na plażach.

 • Działania w Karpatach

  To przede wszystkim finansowanie pracy i sprzętu dla Strażników Karpat – pracowników działających w terenie na rzecz aktywnej ochrony kompleksów leśnych i zagrożonych gatunków (ryś, niedźwiedź, wilk i żbik).