Recycling na miarę. 4 pory roku

O Projekcie

Młodzi artyści do dzieła!

Przygotowanie obrazów z materiałów tekstylnych pochodzących z recyclingu to wyzwanie, jakie podejmą dzieci ze świętokrzyskich szkół podstawowych i gimnazjów. 12 stycznia rusza konkurs plastyczny organizowany przez:

Fundację VIVE Serce Dzieciom wspólnie z Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach.

Patronat nad akcją objęło Kuratorium Oświaty w Kielcach.

1200 kg barwnych materiałów recyclingowych z firmy VIVE Textile Recycling trafi do 30 szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego, by młodzi plastycy mogli stworzyć z nich artystyczne dzieła obrazujące 4 pory roku.

Ideą projektu jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania materiałów tekstylnych oraz zachęcenie do kreatywnego podejścia do recyclingu. Konkurs „Recycling na miarę. 4 pory roku” jest częścią szerszego nurtu Textile Upcycling mającego na celu pokazanie różnych możliwości wtórnego przetwarzania materiałów tekstylnych. Pozwala to zmniejszyć zarówno wolumen odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej.

Konkurs trwa od 12 stycznia do 7 czerwca, kiedy to poznamy laureatów nagrodzonych prac.

„Dzięki udziałowi w konkursie, najmłodsi mieszkańcy naszego województwa, będą mogli poznać tajniki dawania drugiego życia materiałom tekstylnym. Wierzymy, że dzięki atrakcyjnej formule konkursu, dzieci chętnie wezmą w nim udział, a w dalszej perspektywie zaszczepimy w nich chęć czynnego podejmowania działań recyclingowych.” – mówi Grażyna Jarosz – Prezes Zarządu Fundacji VIVE Serce Dzieciom.

Laureatów konkursu wyłoni Kapituła, która będzie oceniała zgodność pracy z tematem konkursu, inwencję i pomysłowość oraz estetykę wykonania pracy. Do wygrania są nagrody pieniężne zarówno dla  uczniów jak i szkół. Zwycięskie prace będą zaprezentowane na wystawach oraz w  materiałach promocyjnych.

 „Zachęcamy szkoły do udziału w konkursie „Recycling na miarę. 4 pory roku”, który propaguje zachowania proekologiczne wśród dzieci i młodzieży. Jednocześnie konkurs może być inspiracją dla nauczycieli do przeprowadzenia lekcji na tematy związane z ochroną środowiska i ponownym wykorzystaniu odpadów poprzez nadawanie im drugiego życia ” – dodaje Maria Kowalczyk – Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych.

Materiały konkursowe do pobrania:

Regulamin konkursu – 4 pory roku

Zgłoszenie konkursowe

Oświadczenie rodziców ucznia

 

Szkoła, by uczestniczyć w konkursie,  jest zobowiązana do 27.01.2017 przesłać  w pliku PDF wypełniony i podpisany formularz na adres fundacja@vive.com.pl . O zakwalifikowaniu do konkursu zadecyduje kolejność przyjmowanych przez Fundację zgłoszeń. 30 szkół weźmie udział w konkursie, o czym powiadomione zostaną do 15.02.2017

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w dniu 22.02 organizuje dla beneficjentów konkursu warsztaty, które dla 120 uczniów biorących w nich udział będą inspiracją przy tworzeniu ich własnych dzieł upcyclingowych. Szkoły otrzymają po 40 kg kolorowych materiałów recyclingowych do prac konkursowych. Podczas warsztatów realizowany będzie film, który później trafi do 30 szkół oraz na strony internetowe organizatorów.

Prace przyjmowane będą do 26 maja 2017 roku.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystego zakończenia w dniu 7.06.2017 roku. Dwunastu uczniów i dwanaście szkół otrzyma regulaminowe nagrody pieniężne.

Ważne daty:

12.01. – 27.01.2017 – przyjmowanie zgłoszeń

15.02.2107 – informacja o przyjętych do konkursu szkołach

22.02.2017 – warsztaty wprowadzające dla uczestników konkursu, które odbędą się w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach

do 26.05.2017 – przyjmowanie prac konkursowych

07.06.2017 – uroczyste zakończenie konkursu.

 

Organizatorzy:

Fundacja VIVE Serce Dzieciom

VSD w konturze

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach

logo ZPSP 2015

Patronat:

Kuratorium Oświaty w Kielcach

logo-nowe-2013_rgb_300

Partnerzy Projektu:

MACEDU

 

pobrane