Paliwa Alternatywne

O Projekcie

Prace nad budową nowej linii produkcyjnej, pozwalającej wytwarzać alternatywne paliwo, rozpoczęły się już pod koniec 2015 roku. Obecnie jest ona w pełni wydajna. Dzięki zastosowanej technologii VIVE Textile Recycling linia jest w stanie wytwarzać nawet 16 000-18 000 ton paliwa alternatywnego rocznie. Koszt inwestycji to 2,7 mln zł.

VIVE Textile Recycling jest jedyną firmą w Polsce produkującą paliwo alternatywne z tekstyliów. Jego zaletą są osiągane parametry – wysoka wartość opałowa, mała zawartość chloru oraz niska wilgotność. Oprócz wysokiej jakości paliwa, zastosowana technologia pozwala nam zaoszczędzić około 30% energii w porównaniu z innymi rozwiązaniami o zbliżonej wydajności. Ponadto, dzięki specjalnemu systemowi załadunku i transportu za jednym razem możemy zawieźć do cementowni blisko 50% więcej paliwa alternatywnego niż na tradycyjnych przyczepach z ruchomą podłogą. Natomiast dzięki linii do produkcji paliwa alternatywnego, która jest połączona z główną linią sortowniczą jesteśmy w stanie w 100% zagospodarować surowiec, który do nas trafia. – mówi Bertus Servaas, Prezes Zarządu VIVE Textile Recycling.

W grudniu 2015 roku VIVE Textile Recycling i Grupa CRH Ożarów S.A. podpisały trzyletni kontrakt na produkcję i dostarczenie paliwa alternatywnego dla Cementowni Ożarów. Umowa będzie obowiązywać do końca czerwca 2019 roku. Jej przedmiotem jest produkcja i dostarczanie 12 000 ton paliwa alternatywnego rocznie.

paliwa alternatywne schemat produkcyjny__11 01 2017

Proces wytwórczy alternatywnego paliwa

Proces przygotowania alternatywnego paliwa polega na przetworzeniu odpadowej odzieży używanej, która po przejściu przez proces sortowania nie znajduje innego zastosowania. Zanim materiał trafi do  produkcji, przechodzi on przez stanowisko kontroli jakości oraz przez detektor metali. Następnie materiał ulega rozdrobnieniu i prasowaniu. Tak przygotowany produkt jest dostarczany do Cementowni Ożarów. Za transport i logistykę odpowiada VIVE Transport. Bardzo ważnym elementem procesu produkcji jest taki dobór mieszaniny tekstyliów, aby otrzymać materiał o wymaganych parametrach. Badania jakości powadzone są zarówno podczas procesu wytwórczego, jak i w Cementowni Ożarów. Wartość opałowa alternatywnego paliwa powinna wynosić około 20 MJ/kg, przy wilgotności poniżej 5% i zawartości chloru poniżej 0,4%.

 

VIVE Textile Recycling zakończyło rozbudowę swojej linii produkcyjnej. Dzięki temu, do końca czerwca 2019 roku, dostarczy do Cementowni Ożarów 36 000 ton paliwa alternatywnego. Koszt inwestycji to 2,7 mln zł.
W grudniu 2015 roku VIVE Textile Recycling i Grupa CRH Ożarów S.A. podpisały trzyletni kontrakt na produkcję i dostarczenie paliwa alternatywnego dla Cementowni Ożarów. Umowa będzie obowiązywać do końca czerwca 2019 roku. Jej przedmiotem jest produkcja i dostarczanie 12 000 ton paliwa alternatywnego rocznie.