Partner projektu ADAPTACJA

Panda WWF

 

WWF Polska – Jesteśmy częścią międzynarodowej organizacji ekologicznej, która od 50 lat chroni przyrodę na całym świecie, a od 2001 roku również w Polsce. Ratujemy zagrożone gatunki, promujemy zrównoważone rybołówstwo i rolnictwo oraz działamy na rzecz powstrzymania zmian klimatu. Walczymy z nielegalnym handlem ginącymi gatunkami roślin i zwierząt. Staramy się o to, aby morza i rzeki były pełne życia. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą.

Od 2000 roku WWF chroni przyrodę w Polsce. Ratujemy zagrożone gatunki. Prowadzimy działania na rzecz ochrony nie tylko największych polskich drapieżników – wilka, rysia, niedźwiedzia i żbika oraz ssaków bałtyckich – foki i morświna, ale też miejsc ich występowania. Poprzez edukację, prowadzenie dialogu z firmami, decydentami, samorządami i różnymi grupami interesariuszy, promujemy zrównoważone rybołówstwo i rolnictwo oraz działamy na rzecz powstrzymania zmian klimatu. Walczymy z nielegalnym handlem ginącymi gatunkami roślin i zwierząt. Staramy się o to, aby morza i rzeki były pełne życia.

Filozofia WWF: Nie ocalimy wszystkiego, co byśmy pragnęli. Ale uratujemy o wiele więcej, niż mogłoby ocaleć, gdybyśmy w ogóle nie podjęli naszych starań./ Sir Peter Scott, jeden z założycieli WWF

Więcej na wwf.pl

facebook.com/wwf.PL

Zobacz innych Partnerów